เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน763 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 5726 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง5818 เม.ย. 62
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้14611 ต.ค. 61
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 6 อาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์6168 มิ.ย. 61
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล(สนามข้างลานอเนกประค์สถานธนานุบาล)15023 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก14423 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญาทรัพย์14819 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญทรัพย์14813 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก12613 ธ.ค. 60
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุดซอล15018 ส.ค. 60
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)15418 ส.ค. 60
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง17818 ส.ค. 60
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก12018 ส.ค. 60
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/256018927 เม.ย. 60
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน จวนวิไล10329 ก.ย. 59
ประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายอู่ทองมะขามเฒ่า11329 ก.ย. 59
ประกาศ การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เลขที่ ๐๗๑/๒๕๕๘10827 พ.ค. 58
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB