เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยนางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยมีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ไหว้รูปหล่อหลวงปู่ศุข ปลัดเทศบาลอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 และปลัดเทศบาลกล่าวนำให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้ปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ริมถนนอู่ทองมะขามเฒ่า โดยมีท่านนายอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธี และมีการเลี้ยงเพลพระพร้อมด้วยทอดผ้าป่า ณ วัดสิงห์สถิตย์