นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 38,704 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มี.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 แชร์  
3 ก.พ. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต แชร์  
25 เม.ย. 60กฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา