นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 3,649 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
เปลี่ยนภาษา