นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 38,679 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
เปลี่ยนภาษา