นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 38,627 คน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
17 มี.ค. 64การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
16 มี.ค. 64 เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63การเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท แชร์  
24 ม.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา