นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 7,273 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลวัดสิงห์

  • 33 ถ.จวนวิไล ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
  • โทรศัพท์ 056-461-309 โทรสาร 056-461-042
    อีเมล์ tasabanwatsing@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา