นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 38,634 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ ชุมชนมะขามเฒ่า แชร์  
16 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ ชุมชนจันทร์เจริญ แชร์  
14 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ ชุมชนจวนวิไล แชร์  
17 พ.ย. 63การประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 แชร์  
24 มิ.ย. 58มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา