เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25631928 พ.ค. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 326 ก.พ. 63
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1810 ก.พ. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25621026 พ.ย. 62
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562931 ต.ค. 62
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562324 ก.ย. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562326 ส.ค. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562826 ส.ค. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562713 ส.ค. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562228 พ.ค. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562225 ก.พ. 62
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ 2561220 พ.ย. 61
การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 256118026 พ.ค. 60
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 256017528 เม.ย. 60
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ วาระสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 255818018 ส.ค. 58
มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน324 มิ.ย. 58
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB