นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 38,695 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 38 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
10 พ.ค. 64จ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยรอดพูล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือก 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
6 พ.ค. 64โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา 
29 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเอกอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเอกอำพัน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างจ้างก่อสร้างห้องเก็บวัสดุใต้บันไดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างห้องกิจการสภา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา