นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 27,909 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 20 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
30 มี.ค. 64จ้างจ้างก่อสร้างห้องเก็บวัสดุใต้บันไดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างห้องกิจการสภา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างปรับปรุงขยายห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64จ้างปรับปรุง ต่อเติมห้องกิจการสภา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ กองสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64จ้างปรับปรุง ต่อเติมห้องกิจการสภา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ กองสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64เหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำชุมชน พร้อมฝังกลบบริเวณถนนอู่ทองมะขามเฒ่า เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2445 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างโครงการต่อเติมที่จอดรถ จำนวน ๒ จุด ด้านข้างสวนสาธารณะ และด้านข้างอาคารเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5187 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64จ้างโครงการต่อเติมที่จอดรถ จำนวน ๒ จุด ด้านข้างสวนสาธารณะ และด้านข้างอาคารเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64จ้างฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารศรีไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารศรีไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64จ้างซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน 80-8152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนมณีมรกต โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา