นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 38,705 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ส.ค. 62องค์ความรู้ เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร  แชร์  
14 ส.ค. 62องค์ความรู้ เรื่อง วินัย  แชร์  
6 ส.ค. 62องค์ความรู้ เรื่อง ควบคุมภายใน  แชร์  
23 ก.ค. 62องค์ความรู้ เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
21 มี.ค. 62รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน แชร์  
2 เม.ย. 61ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา