นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 5,617 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

    นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

เปลี่ยนภาษา