นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 3,613 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64การประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แชร์  
17 ก.พ. 64การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์เเละนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ แชร์  
22 ม.ค. 64การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
19 ม.ค. 64ล้างถังกรองน้ำ ประปาเทศบาล แชร์  
18 ธ.ค. 63ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนครบทั้ง 4 ชุมชน  แชร์  
17 ธ.ค. 63ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนมะขามเฒ่า ชุมชนที่ 4 แชร์  
16 ธ.ค. 63ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนจันทร์เจริญ ชุมชนที่ 3 แชร์  
14 ธ.ค. 63ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนจวนวิไล แชร์  
9 ธ.ค. 63ประชุม อสม.ประจำเดือน แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63ถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  แชร์  
18 พ.ย. 63เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดสิงห์  แชร์  
17 พ.ย. 63ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลฯ แชร์  
17 พ.ย. 63การประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 แชร์  
4 พ.ย. 63ประชุมประจำเดือน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา  แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพในชุมชนมะขามเฒ่า แชร์  
31 ต.ค. 63งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 แชร์  
28 ต.ค. 63กิจกรรมโครงการศึกาาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2563  แชร์  
23 ต.ค. 63 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แชร์  
22 ต.ค. 63ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 46 รายการ
เปลี่ยนภาษา