นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 38,660 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ประจำปี 2564 แชร์  
12 มี.ค. 64ประกาศแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลวัดสิงห์ พ.ศ.2564 แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 2 แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แชร์  
22 ก.พ. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์และนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ แชร์  
16 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี พ.ศ.2563 แชร์  
11 ก.ย. 63รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท แชร์  
9 ก.ย. 63ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท แชร์  
14 ส.ค. 63การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  แชร์  
10 ส.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้จัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63คุณหมึกแดง ตรวจเยี่ยมถนนคนเดิน แชร์  
30 ก.ค. 63โครงการมอบหมวกนิรภัย ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจร แชร์  
30 ก.ค. 63โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ประจำปี 2563 แชร์  
28 ก.ค. 63วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เช้า แชร์  
28 ก.ค. 63วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 87 รายการ
เปลี่ยนภาษา