เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563210 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้จัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 256344 ส.ค. 63
คุณหมึกแดง ตรวจเยี่ยมถนนคนเดิน431 ก.ค. 63
โครงการมอบหมวกนิรภัย ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจร630 ก.ค. 63
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ประจำปี 2563530 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เช้า328 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 428 ก.ค. 63
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 256348 ก.ค. 63
Street​ Food​ Thailand​ 225 มิ.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 328 พ.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 2828 พ.ค. 63
ประชุมติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-192320 พ.ค. 63
นายกฯมอบให้ตัวแทนชุมชนเทศบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 67 ปีขึ้นไป และผู้พิการทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์146 พ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์1529 เม.ย. 63
การประชุมสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 294 ประจำปี 2563 2028 ก.พ. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ 326 ก.พ. 63
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 631017 ก.พ. 63
สักการะหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า757 ก.พ. 63
โครงการอบรมผู้ประกอบการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตลาดถนนคนเดิน11828 ม.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ10115 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB