เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท1811 ก.ย. 63
ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท149 ก.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 1714 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 25632210 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้จัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563164 ส.ค. 63
คุณหมึกแดง ตรวจเยี่ยมถนนคนเดิน1931 ก.ค. 63
โครงการมอบหมวกนิรภัย ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจร1830 ก.ค. 63
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ประจำปี 25631430 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เช้า2128 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 1228 ก.ค. 63
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563118 ก.ค. 63
Street​ Food​ Thailand​ 365 มิ.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 1328 พ.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 4528 พ.ค. 63
ประชุมติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-193620 พ.ค. 63
นายกฯมอบให้ตัวแทนชุมชนเทศบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 67 ปีขึ้นไป และผู้พิการทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์236 พ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์2329 เม.ย. 63
การประชุมสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 294 ประจำปี 2563 3128 ก.พ. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ 1326 ก.พ. 63
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 631307 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB