เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 63237 ก.พ. 63
สักการะหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า187 ก.พ. 63
โครงการอบรมผู้ประกอบการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตลาดถนนคนเดิน2928 ม.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ2715 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3211 ม.ค. 63
โครงการใส่ใจในการบริโภค ลดโรค ลดอ้วน9726 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี ๒๕๖๒7226 ส.ค. 62
พัฒนาสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์8824 ส.ค. 62
โครงการวันวิทยาศาตร์ ประจำปี 25626422 ส.ค. 62
โครงการออกกำลังกายยามเช้าในกิจกรรม​ #วัดสิงห์วิ่งสร้างสุข​ #13311 ก.ค. 62
ขบวนแห่งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา ประจำปี 2562878 ก.ค. 62
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)7817 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 6513 มิ.ย. 62
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์7212 มิ.ย. 62
ประชุมประชาคมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 6411 มิ.ย. 62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิ.ย. 683 มิ.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 6828 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10) ข่าวเต็ม916 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10)1156 พ.ค. 62
ดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สุงอายุ วันสงกรานต์8715 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB