เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564324 พ.ย. 63
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 223 พ.ย. 63
เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดสิงห์ 318 พ.ย. 63
ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลฯ217 พ.ย. 63
การประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564217 พ.ย. 63
ประชุมประจำเดือน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24 พ.ย. 63
โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพในชุมชนมะขามเฒ่า32 พ.ย. 63
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563231 ต.ค. 63
กิจกรรมโครงการศึกาาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ในนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2563 228 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว123 ต.ค. 63
ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา122 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานวัดสิงห์สถิต118 ต.ค. 63
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 (พิธีเช้า)113 ต.ค. 63
กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9113 ต.ค. 63
โครงการพระราชดำริ แปรรูปพืชผักสวนครัว เพื่อสุขภาพชุมชนมะขามเฒ่า122 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี พ.ศ.2563116 ก.ย. 63
รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท3411 ก.ย. 63
ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท289 ก.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 2814 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 25633510 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB