เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการใส่ใจในการบริโภค ลดโรค ลดอ้วน3226 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี ๒๕๖๒3326 ส.ค. 62
พัฒนาสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์4624 ส.ค. 62
โครงการวันวิทยาศาตร์ ประจำปี 25622422 ส.ค. 62
โครงการออกกำลังกายยามเช้าในกิจกรรม​ #วัดสิงห์วิ่งสร้างสุข​ #6511 ก.ค. 62
ขบวนแห่งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา ประจำปี 2562538 ก.ค. 62
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)5417 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 4513 มิ.ย. 62
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์4812 มิ.ย. 62
ประชุมประชาคมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 4511 มิ.ย. 62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิ.ย. 473 มิ.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 4728 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10) ข่าวเต็ม686 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10)766 พ.ค. 62
ดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สุงอายุ วันสงกรานต์6415 เม.ย. 62
ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดพานิชวนาราม6712 เม.ย. 62
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 6810 เม.ย. 62
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”1466 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน13320 ธ.ค. 61
ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย 61 14822 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB