เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 63647 ก.พ. 63
สักการะหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า477 ก.พ. 63
โครงการอบรมผู้ประกอบการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตลาดถนนคนเดิน7228 ม.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ7315 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 7211 ม.ค. 63
โครงการใส่ใจในการบริโภค ลดโรค ลดอ้วน12626 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี ๒๕๖๒9726 ส.ค. 62
พัฒนาสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์11724 ส.ค. 62
โครงการวันวิทยาศาตร์ ประจำปี 25629122 ส.ค. 62
โครงการออกกำลังกายยามเช้าในกิจกรรม​ #วัดสิงห์วิ่งสร้างสุข​ #16311 ก.ค. 62
ขบวนแห่งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา ประจำปี 25621068 ก.ค. 62
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)9917 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 8213 มิ.ย. 62
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์9312 มิ.ย. 62
ประชุมประชาคมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 8711 มิ.ย. 62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิ.ย. 833 มิ.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 8928 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10) ข่าวเต็ม1136 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10)1376 พ.ค. 62
ดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สุงอายุ วันสงกรานต์10315 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB