เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท411 ก.ย. 63
ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท29 ก.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 814 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 25631210 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้จัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 256364 ส.ค. 63
คุณหมึกแดง ตรวจเยี่ยมถนนคนเดิน1231 ก.ค. 63
โครงการมอบหมวกนิรภัย ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจร1030 ก.ค. 63
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ประจำปี 2563830 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เช้า828 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 528 ก.ค. 63
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 256368 ก.ค. 63
Street​ Food​ Thailand​ 295 มิ.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 528 พ.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 3428 พ.ค. 63
ประชุมติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-192420 พ.ค. 63
นายกฯมอบให้ตัวแทนชุมชนเทศบาลได้แจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 67 ปีขึ้นไป และผู้พิการทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์166 พ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์1629 เม.ย. 63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ 726 ก.พ. 63
ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก 631177 ก.พ. 63
สักการะหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า927 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB