เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)12217 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 10213 มิ.ย. 62
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์10712 มิ.ย. 62
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)211 มิ.ย. 62
การประชุมประชาคมชุมชนของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ 1411 มิ.ย. 62
ประชุมประชาคมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 11611 มิ.ย. 62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิ.ย. 1023 มิ.ย. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562228 พ.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 11228 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10) ข่าวเต็ม1266 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.10)1516 พ.ค. 62
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปี 256253 พ.ค. 62
ดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สุงอายุ วันสงกรานต์12515 เม.ย. 62
ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดพานิชวนาราม14812 เม.ย. 62
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด ประจำปี 2562 13110 เม.ย. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562225 ก.พ. 62
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”2016 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน23120 ธ.ค. 61
ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย 61 23322 พ.ย. 61
พิธีจุดเทียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร27913 ต.ค. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB