เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีรดน้ำดำหัว ขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท17928 เม.ย. 60
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช11930 พ.ย. 59
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย12321 ต.ค. 59
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่ง เสด็จสู่สวรรคาลัย12717 ต.ค. 59
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและกำจัดวัชพืชแม่น้ำท่าจีน ประจำปี 255917726 ก.ย. 59
งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา พ.ศ. 255816118 ส.ค. 59
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวัดสิงห์14215 ส.ค. 59
งานหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี๒๕๕๙15526 มิ.ย. 59
โครงการ"รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"ในวันที่ 9 มิถุนายน 25591869 มิ.ย. 59
นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ได้เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทอง นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี1517 มิ.ย. 59
กิจกรรมโครงการ วันต้นไม้ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐10426 พ.ค. 59
งานสลากภัต11317 พ.ค. 59
นายปิยะ ทองวัฒนา นายกเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ได้ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เด็กชายณัฐสิทธิ์ จีนเมือง20617 พ.ค. 59
กินอยู่อย่างเป็นสุข ย้อนยุคอาหารโบราณ ตำนานคนวัดสิงห์" ครั้งที่ 712310 มี.ค. 59
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน11816 ม.ค. 59
นายปิยะ ทองวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ2215 ต.ค. 58
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูกป่า ในกิจกรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับครอบครัวข่าว 310728 ส.ค. 58
ร่วมพิธีลงนามถายพระพรเนื่องในแม่แห่งชาติ12418 ส.ค. 58
การประชุม คณะกรรมการผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย9418 ส.ค. 58
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน11415 มิ.ย. 58
ลำดับที่ 41-60 | 3/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB