นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 38,657 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  สมาชิกสภาเทศบาลเปลี่ยนภาษา