เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายปิยะ ทองวัฒนา

  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดสิงห์

  0819733563

 • นาย จิรวุฒิ ปัญญาดิลก

  รองนายกเทศมนตรี

  056461310 ต่อ

 • ร.ต.ต ไชยันต์ วิเศษชูชาติ

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  08196250340.02s. 0.50MB