เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายปิยะ ทองวัฒนา

    นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดสิงห์

  • นาย จิรวุฒิ ปัญญาดิลก

    รองนายกเทศมนตรี

  • ร.ต.ต ไชยันต์ วิเศษชูชาติ

    เลขานุการนายกเทศมนตรี0.01s. 0.50MB