นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 27,916 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

    นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

    056-461309 ต่อ 17

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

เปลี่ยนภาษา