นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 3,628 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา