เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

วันที่ 15 ก.ย. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf1.62 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.01s. 0.50MB