นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 38,651 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา