นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 38,665 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
12 มี.ค. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 แชร์  
15 ม.ค. 64แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
16 มิ.ย. 58แผนอัตรากำลัง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา