นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 38,709 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา