เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล122
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล124
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี129
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล422
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล225

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB