เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน111
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน และ 1ปี158
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 137
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563133
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี141
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 346
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร128
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต136
กฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗3225

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB