เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน และ 1ปี135
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 120
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563121
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี123
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 328
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร122
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต122
กฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗3205

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB