นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 38,723 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
21 ม.ค. 64ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ แชร์  
19 ม.ค. 64ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายระเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อส้รางท่อระบายน้ำ แชร์  
12 ม.ค. 64ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนอู่ทอง แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนอู่ทองมะขามเฒ่าผิวจราจร แอลฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์พิทักษ์ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศชำระภาษีฯประจำปี 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63การคำนวนราคากลางงานกอสร้างท่อระบายน้ำ แชร์  
9 ธ.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา แชร์  
10 ก.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์ แชร์  
27 ส.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 2563 แชร์  
27 ส.ค. 63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจร แชร์  
18 ส.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำพร้มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์ แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
26 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 2563 แชร์  
18 มี.ค. 63ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 44 รายการ
เปลี่ยนภาษา