เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563282 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา3624 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์3710 ก.ย. 63
ประกาศการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา281 ก.ย. 63
การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์4328 ส.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 25632927 ส.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจร2627 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25634921 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำพร้มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์1618 ส.ค. 63
ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก304 ส.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633021 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน461 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25634326 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)17418 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (2)14218 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง11118 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25633616 มี.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี5015 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 25633630 ต.ค. 62
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน2143 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB