เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์810 ก.ย. 63
ประกาศการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา81 ก.ย. 63
การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์728 ส.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 2563627 ส.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจร427 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25631621 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำพร้มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์518 ส.ค. 63
ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก124 ส.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631621 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน311 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25632426 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)13818 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (2)11318 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง8518 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25632116 มี.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2815 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 25631930 ต.ค. 62
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน1883 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 18126 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง18618 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB