เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา1524 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์2010 ก.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 25631827 ส.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจร1427 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำพร้มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์1018 ส.ค. 63
ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก194 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25633526 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)15318 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (2)12918 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง9818 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25632916 มี.ค. 63
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน1993 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 19526 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง19718 เม.ย. 62
ราคากลางชุมชนท่าศาลา1217 ม.ค. 62
ราคากลางชุมชนมะขามเฒ่า1217 ม.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562131 ม.ค. 62
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้25311 ต.ค. 61
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 6 อาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์14058 มิ.ย. 61
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล(สนามข้างลานอเนกประค์สถานธนานุบาล)20523 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB