เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน973 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 8026 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง8318 เม.ย. 62
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้17111 ต.ค. 61
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 6 อาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์8438 มิ.ย. 61
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล(สนามข้างลานอเนกประค์สถานธนานุบาล)16423 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก15823 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญาทรัพย์16419 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญทรัพย์16113 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก13813 ธ.ค. 60
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุดซอล16118 ส.ค. 60
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)16118 ส.ค. 60
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง19718 ส.ค. 60
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก13518 ส.ค. 60
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/256022027 เม.ย. 60
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน จวนวิไล11529 ก.ย. 59
ประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายอู่ทองมะขามเฒ่า12029 ก.ย. 59
ประกาศ การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เลขที่ ๐๗๑/๒๕๕๘11627 พ.ค. 58
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB