เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์221 ม.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายระเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง119 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อส้รางท่อระบายน้ำ1012 ม.ค. 64
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง912 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนอู่ทอง912 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 912 ม.ค. 64
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์พิทักษ์1722 ธ.ค. 63
ประกาศชำระภาษีฯประจำปี 25641722 ธ.ค. 63
การคำนวนราคากลางงานกอสร้างท่อระบายน้ำ129 ธ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564169 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา5724 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์6610 ก.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 25634427 ส.ค. 63
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจร4127 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำพร้มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พิทักษ์2318 ส.ค. 63
ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก434 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สายนิรัตติศัย ประจำปี 25635126 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)62718 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (2)16218 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง12618 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB