เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)6018 มี.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (2)5218 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำด้านข้าง5218 มี.ค. 63
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน1593 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 14326 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง14718 เม.ย. 62
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้22011 ต.ค. 61
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 6 อาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์11718 มิ.ย. 61
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล(สนามข้างลานอเนกประค์สถานธนานุบาล)18923 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก18023 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญาทรัพย์18219 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญทรัพย์18013 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก15813 ธ.ค. 60
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุดซอล18318 ส.ค. 60
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)18418 ส.ค. 60
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง21318 ส.ค. 60
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก15818 ส.ค. 60
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/256024527 เม.ย. 60
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน จวนวิไล13229 ก.ย. 59
ประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายอู่ทองมะขามเฒ่า13629 ก.ย. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB