เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน853 พ.ค. 62
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประค์ชนิดถังเหลี่ยม จำนวน 1 คัน 6426 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง7018 เม.ย. 62
ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้15511 ต.ค. 61
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียน 6 อาคาร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์6978 มิ.ย. 61
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล(สนามข้างลานอเนกประค์สถานธนานุบาล)15623 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก15123 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญาทรัพย์16119 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสมบุญทรัพย์15313 ธ.ค. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก13213 ธ.ค. 60
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุดซอล15618 ส.ค. 60
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)16018 ส.ค. 60
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง18918 ส.ค. 60
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก13218 ส.ค. 60
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/256020427 เม.ย. 60
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน จวนวิไล11029 ก.ย. 59
ประกาดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายอู่ทองมะขามเฒ่า12029 ก.ย. 59
ประกาศ การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เลขที่ ๐๗๑/๒๕๕๘11327 พ.ค. 58
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB