เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563120 ม.ค. 64
สรุปผลกานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน25631615 ธ.ค. 63
สรุปผลกานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25631615 ธ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563432 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25636521 ส.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633621 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน601 พ.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี6515 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 25634230 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB