นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 38,649 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 แชร์  
1 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
27 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 แชร์  
20 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 แชร์  
30 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา