เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ 25 พ.ย. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์

คลิกเปิดดู 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 62_compressed.pdf3.01 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB