เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ 25 พ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 62_compressed.pdf3.01 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.02s. 0.50MB