นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 38,635 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ธ.ค. 63ติดตามและประเมินผลแผน ปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา