นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 5,649 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เปลี่ยนภาษา