นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 27,939 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
เปลี่ยนภาษา