นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 38,640 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมรวมทั้ง 4 ชุมชน เพื่อนำกิจกรรม/โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แชร์  
17 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ชุมชนมะขามเฒ่า เพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แชร์  
16 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ชุมชนจันทร์เจริญ เพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แชร์  
14 ธ.ค. 63การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ชุมชนจวนวิไล เพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  แชร์  
17 พ.ย. 63การประชุมวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ แชร์  
17 พ.ย. 63การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา